هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  کارگاه آموزشی سنگ نوردی کانون کوه نوردان کردستانکانون کوه نوردان کردستان برگزار نمود:

"کارگاه آموزشی سنگ نوردی"
مربیان: فرید بایزیدنژاد


پیرو جلسات کارگاه آموزشی سنگ نوردی، صبح امروز (جمعه مورخ 26/3/1396) با حضور مربی کمیته ی آموزش و 6 نفر از اعضای کانون در منطقه ی صلوات آباد سنندج، آموزش ادامه یافت. در این جلسه ضمن یادآوری مطالب گذشته، آموزش صعود کرده ای،  کارگزاری میانی و فرود بر روی کارگاه آموزش و تمرین داده شد.  نفرات با بکارگیری تکنیک های یادشده، اقدام به صعود از مسیرهای متفاوت و چگونگی حمایت در حین صعود و فرود  نمودند.  هم چنین حضور دو نفر از همراهان سنگ نورد کانون (آقایان کاوان و کیوان مرادی) در محل، انتقال تجربه و همکاری با تیم بر کیفیت آموزش و تمرین نفرات افزود.