هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  کارگاه آموزشی سنگ نوردی جهت اعضای کانون کوه نوردان کردستان


به نام خالق کوه ها

کمیته ی آموزش کانون کوه نوردان کردستان برگزار نمود:

کارگاه آموزشی سنگ نوردی
مربی: آقای فرید بایزیدنژاد


پیرو جلسات کارگاه آموزشی سنگ نوردی، صبح امروز (جمعه مورخ 29/2/1396) در منطقه کووچکه ڕەش (پشت هتل شادی سنندج) راس ساعت 6/30 صبح، این کارگاه آمورزشی ادامه یافت. در این جلسه ضمن یادآوری و تمرین دوباره ی انواع گره ها، نحوه ی بستن سینه صندلی نیز آموزش داده شد. در ادامه صعود و فرود از دیواره توسط کارآموزان تمرین شد که همزمان با آن چگونگی حمایت از روی کارگاه نیز آموزش و تمرین داده شد.

کمیته ی آموزش کانون کوه نوردان کردستان
29/2/1396